Privacycerklaring

Fashiable.nl, Nanne van Hout, respecteert te allen tijde jouw privacy en is hiermee verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op iedere bezoeker van deze website. Lees de verklaring gelieve zorgvuldig door. Indien je het niet met deze privacyverklaring eens bent, verlaat dan nu deze website.

De verantwoordelijke (Nanne van Hout) behoudt zich het recht het privacybeleid aan te passen. Het huidige is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 16 maart 2021.

GEGEVENS

Fashiable.nl staat ingeschreven in het handelsregister bij Kamer van Koophandel onder 68319053. De verantwoordelijke is bereikbaar via info@fashiable.nl.

Fashiable.nl verwerkt automatisch persoonsgegevens, doordat je gebruikmaakt van één of meerdere van de aanwezige diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Dit komt ter sprake wanneer een bezoeker een reactie achterlaat. De gegevens die hierbij versterkt worden, zijn (voor- en achter)naam, e-mailadres en een ingevulde URL.

Het IP-adres van degene die een reactie achterlaat, wordt hierbij ook opgeslagen. Deze gegevens (kunnen) gebruikt worden om bezoekers te identificeren. Dit is wenselijk wanneer er sprake is van een bezoeker die zich niet naar behoren gedraagt. Ook kan er contact worden opgenomen bij een gewonnen winactie. Persoonsgegevens blijven beschikbaar voor de verantwoordelijke zolang de reactie op Fashiable.nl staat.

Indien de bezoeker geen gegevens aan de verantwoordelijke wil verstrekken, wordt aan deze persoon gevraagd géén reacties op de website achter te laten. Reageren blijft mogelijk, dus deze verantwoordelijkheid ligt bij de bezoeker zelf.

WEBSITES VAN/NAAR ANDERE PARTIJEN

Op Fashiable.nl zijn regelmatig links naar andere websites te vinden. Fashiable is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze desbetreffende websites met persoonlijke gegevens omgaan. Lees zorgvuldig hun privacy statement door of neem contact met ze op om hierop antwoord te krijgen.

COOKIES DOOR DERDEN

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Jouw webbrowser slaat deze cookies op wanneer je een website bezoekt. Er zijn cookies door derden geplaatst. Dit zijn de volgende twee partijen:

 1. Google Analytics
  Functie: een analytische cookie die websitebezoek (o.a. demografische gegevens en zoekgedrag) meet.
  Bewaartermijn: automatische verwijdering na 14 maanden (= kortste bewaartermijn)
 2. LinkPizza
  Functie: een analytische cookie die websitebezoek meet door middel van een affiliate link.
  Bewaartermijn: automatische verwijdering 28 dagen na klik.
 3. Partnerize
  Functie: een analytische cookie die websitebezoek meet door middel van een affiliate link.
  Bewaartermijn: automatische verwijdering 30 dagen na klik.
 4. Bol.com
  Functie: een analytische cookie die websitebezoek meet door middel van een affiliate link.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Fashiable.nl verstrekt uitsluitend en enkel persoonsgegevens aan derden wanneer indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als lezer of om aan een dergelijke wettelijke verplichting te voldoen. Om geen andere reden zal de verantwoordelijke persoonsgegevens met derden delen.

JOUW RECHTEN

(Persoons)gegevens worden niet langer bewaard dan de bovengenoemde bewaartermijnen automatisch verwijderd. Verder heb je zelf altijd recht op inzage, rectificatie, het recht op wissing of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om misbruik of fraude te allen tijde te voorkomen, is identificatie hierbij noodzakelijk.

Nog vragen onbeantwoord na het lezen van deze privacyverklaring? Schroom niet en neem contact op met de verantwoordelijke (Nanne van Hout) via info@fashiable.nl.